LDS OC Futurum Kolín

Obchodní centrum Futurum Kolín

Adresa Rorejcova 906
Lokalita Kolín
GLA 10 289 m²

O LDS

Lokální distribuční soustava (LDS) je síť pro rozvod energií (elektřina, plyn, teplo atd.), v níž je prostřednictvím jednoho připojovacího bodu napojeno více koncových odběratelů energií k nadřazené distribuční soustavě. Typickými lokalitami jsou průmyslové zóny, obchodní centra, průmyslové areály, bytové komplexy a soubory rodinných domů.

Lokální distribuční soustavu provozuje distribuční společnost, která na základě licence udělované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) zajišťuje pro odběratele veškeré služby spojené s dodávkami energií.

Dobrý provozovatel LDS dokáže svým zákazníkům optimalizovat ceny za distribuci energií bez nutnosti měnit stávajícího dodavatele energií.
V tom spočívá hlavní rozdíl LDS oproti jiným variantám připojení
k distribuční síti.

Pokud chcete nabídku na komoditu od nás, obraťte se na obchodníka.