Produkty
a služby

Jsme spolehlivým partnerem pro výrobu, distribuci
a dodávky komodit i jiné energetické projekty. Energie dodáváme do sítě čítající celkem 1 300 odběrných míst – domácností, menších i velkých firem. Usilujeme
o minimalizaci ekologických nákladů a snížení uhlíkové stopy plynoucí z činnosti skupiny i našich odběratelů, abychom společně přispěli k ochraně životního prostředí.