Co v energetice znamená LDS?

Co v energetice znamená LDS?

2/1/2023

LDS (lokální distribuční síť) je soustava napojená na některou z hlavních distribučních soustav (PRE, ČEZ a E.ON), která na základě udělené licence sama distribuuje elektřinu k odběratelům na vymezeném území.

Kde je najdeme?
LDS vzniká v místech, kde je více odběratelů připojeno do distribuční sítě z jednoho připojovacího místa. Typicky se LDS nacházejí v komerčních a obytných zónách, obchodních centrech, průmyslových a podnikatelských areálech.

Co přináší nám a našim odběratelům?
Z ekonomického hlediska jde zejména o finanční úsporu za dodávky elektřiny pro naše zákazníky. Při správném nastavení dokážeme být efektivnější a flexibilnější než při odběru z nadřazené/regionální distribuční sítě. To znamená, že cena elektřiny pro koncového odběratele je nižší než při odběru ze sítě.

Kolik LDS má CPI Energo?
V CPI Energo tvoří v současné době portfolio patnáct LDS umístěných napříč Českou republikou.
Více o našich LDS se můžete dozvědět v sekci Produkty a služby.