DŮLEŽITÉ: Změna účtu CPI Energo

DŮLEŽITÉ: Změna účtu CPI Energo

24/10/2023
Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že došlo ke změně bankovního účtu pro zasílání plateb. Věnujte prosím pozornost platebním údajům na vystavených fakturách. Nově prosím poukazujte veškeré platby na běžný účet vedený u Komerční banky, a.s.

Číslo účtu: 131-0191870227/0100 (CZK)
IBAN: CZ7001000001310191870227
 
Žádáme Vás o včasnou aktualizaci údajů ve Vašich systémech pro zasílání plateb.

Děkujeme!