Zdroje energií

Zdroje

Energii, kterou našim klientům dodáváme, získáváme
z fotovoltaických panelů a bioplynu. Do roku 2025 chceme využitím všech dostupných zdrojů pokrýt aktuální spotřebu celé skupiny
CPI Property Group a našich zákazníků a stát se tak energeticky plně soběstačnými.

Tím to ale nekončí. Do budoucna plánujeme investovat také do vodíkových technologií či bateriových úložišť a zaměřit se hodláme rovněž na výstavbu dobíjecích stanic.

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny patří mezi obnovitelné zdroje energie. Využívají sluneční záření a díky tomu při výrobě energie neprodukují žádné emise. Protože součástí fotovoltaických panelů nejsou žádné mechanické pohyblivé součásti, jedná se o technologii s nízkou mírou poruchovosti. Díky těmto vlastnostem se fotovoltaické panely těší velké oblibě, ale bohužel v našich zeměpisných podmínkách není možné spoléhat pouze na ně. Pro zajištění stabilních dodávek energie je proto nutné využívat doplňkové zdroje energie pro chvíle, kdy počasí solární energii nepřeje.

Bioplyn

Bioplyn

Bioplyn je obnovitelný zdroj pro výrobu elektrické energie, plynu a tepla. Vzniká například v mokřadech, při uskladnění hnoje, dále také na skládkách odpadů (zde je označovaný jako skládkový plyn), v čistírnách odpadních vod nebo v bioplynových stanicích. Bioplynové stanice jsou ekologická zařízení, ve kterých se zpracovávají odpady organického původu procesem anaerobní digesce. Výsledným produktem je bioplyn a kvalitní hnojivo. Velkým kladem výroby bioplynu je její uhlíková neutralita.

Výkup energií za fixní cenu

Elektřinu vykupujeme ze všech středních a velkých zelených zdrojů. Bližší informace na: vykup@cpienergo.com